Luyện tập trắc nghiệm 3

Học viên

Khách

Lần làm bài số

5

Bắt đầu lúc

2013-09-15 21:45:59

Hoàn thành lúc

Chưa nộp bài

Tổng điểm: =
;
Quay lại

Câu 1:

[Góp ý]

Theo Sloan Consortium lớp học nào dưới đây là lớp học online?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng

Sai. Đáp án đúng là: Tất cả nội dung trên Internet; không gặp mặt trực tiếp.

: Vào năm 2006, Hội đồng nghiên cứu E-Learning Hoa Kỳ (Sloan Consortium) đã đưa ra một phân loại các lớp học như sau:

+ Lớp học truyền thống: Không có nội dung được truyền tải bằng công nghệ Internet. Tất cả là trực tiếp

+ Sử dụng công nghệ Internet: Sử dụng công nghệ Internet để đăng tải các học liệu như đề cương; bài tập; bài giảng. Học viên và thầy gặp gỡ trực tiếp (mặt giáp mặt)

+ Lớp học kết hợp (Blended/Hybrid): Kết hợp giữa công nghệ Internet và truyền thống. Học viên và thầy có những gặp gỡ, trao đổi trên Internet và có cả những buổi gặp trực tiếp

+ Lớp học trực tuyến (Online): Tất cả nội dung trên Internet; không có gặp mặt trực tiếp.

Tham khảo: Bài 3 mục 1 Định nghĩa E-Learning

Không đúng

Câu 2:

[Góp ý]

Các lớp học tại TOPICA được tổ chức theo cách nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Bài giảng đăng tải trên Website lớp học. Học viên tự học và trao đổi với giảng viên thông qua diễn đàn và H2472

:Đối với chương trình TOPICA, học viên chủ yếu học tập thông qua học liệu đăng tải trên Website. Trong quá trình học, học viên có thể trao đổi với giảng viên thông qua Email, diễn đàn và hệ thống H2472.

Tham khảo: Bài 3 mục 4.2 Những phương tiện được sử dụng trong lớp học E-Learning

Không đúng

Câu 3:

[Góp ý]

Để học tập E-Learning, đâu là thiết bị mà bạn cần trang bị nhất?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Máy vi tính.

: E-Learning là việc học tập và đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông. Để có thể học tập E-Learning, tuy không bắt buộc phải có nhưng anh chị nên trang bị cho mình máy vi tính để thuận lợi trong học tập

Tham khảo: Bài 3 mục 6 Điều kiện để học E-Learning

Không đúng

Câu 4:

[Góp ý]

Đâu KHÔNG phải là đặc điểm của E-Learning?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Sử dụng phấn bảng trong giảng dạy

: Những  đặc  điểm nổi bật của 

E-Learning:

+ Học mọi lúc mọi nơi

+ Học liệu hấp dẫn

+ Linh hoạt về khối lượng kiến thức cần tiếp thu

+ Nội dung thay đổi phù hợp cho từng cá nhân

+ Cập nhật mới nhanh

+ Học có sự hợp tác, phối hợp

+ Tiến trình học được theo dõi chặt chẽ và cung cấp công cụ tự đánh giá

Tham khảo: Bài 3 mục 3.3.  Các đặc điểm của E-Learning

Không đúng

Câu 5:

[Góp ý]

Các lớp học trực tuyến của TOPICA đều được xây dựng theo LIPE. Chữ I trong từ LIPE hỗ trợ hoạt động nào của học viên?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là : Trao đổi kiến thức

: Cấu trúc LIPE bao gồm:

+ L: Lecture có nghĩa là bài giảng

+ I: Interaction: có nghĩa là trao đổi, thảo luận

+ P: Practice: có nghĩa là thực hành

+ E: Exam: có nghĩa là thi, kiểm tra

Tham khảo: Bài 3 mục 4 Cấu trúc của hệ thống E-Learning

Không đúng

Câu 6:

[Góp ý]

Các lớp học trực tuyến của Topica đều được xây dựng theo LIPE. Chữ E trong từ LIPE là viết tắt của từ nào?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng

Sai. Đáp án đúng là : Exam.

:  Cấu trúc LIPE bao gồm:

+ L: Lecture có nghĩa là bài giảng

+ I: Interaction: có nghĩa là trao đổi, thảo luận

+ P: Practice: có nghĩa là thực hành

+ E: Exam: có nghĩa là thi, kiểm tra

Không đúng

Câu 7:

[Góp ý]

Giáo dục điện tử, trong tiếng Anh được gọi là gì?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Electronic Learning.

: Giáo dục điện tử (Electronic  Learning) từ lâu đã là một khái niệm phổ biến trên thế giới. E-Learning được biết đến như

một cuộc cách mạng về học tập, là phương thức học tập đem lại nhiều tiện ích và quyền lợi cho người học.

Tham khảo: Bài 3 mục 1 Định nghĩa E-Learning

Không đúng

Câu 8:

[Góp ý]

Để học E-Learning có hiệu quả, kỹ năng nào dưới đây KHÔNG thực sự cần thiết?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Kỹ năng sửa chữa máy tính

: Bạn không nhất thiết cần có kỹ năng sửa chữa máy tính, nhưng bạn cần có kỹ năng sử dụng máy tính như: gõ bàn phím tốc độ cao, duyệt Web…

Tham khảo: Bài 3 mục 6 Điều kiện để học E-Learning

Không đúng

Câu 9:

[Góp ý]

Học viên dễ dàng theo dõi kết quả học tập của mình thông qua các bài tập trực tuyến. Đây là đặc điểm nào của lớp học E-Learning?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Cung cấp công cụ tự đánh giá.

: Một trong những ưu điểm của lớp học E-Learning là: tiến trình học được theo dõi chặt chẽ và cung cấp công cụ tự đánh giá. Các lớp học E-Learning cung cấp cho người học kế hoạch học tập chi tiết đến từng tuần. Cung cấp các công cụ điện tử để tự đánh giá (ví dụ trắc nghiệm trực tuyến; bài tập trực tuyến) cho phép lưu vết các hoạt động của người học.

Tham khảo: Bài 3 mục 3 Các đặc điểm của E-Learning

Không đúng

Câu 10:

[Góp ý]

Các lớp học trực tuyến của Topica đều được xây dựng theo LIPE. Chữ P trong từ LIPE là viết tắt của từ nào?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là : Practice.

: Cấu trúc LIPE bao gồm:

+ L: Lecture có nghĩa là bài giảng

+ I: Interaction: có nghĩa là trao đổi, thảo luận

+ P: Practice: có nghĩa là thực hành

+ E: Exam: có nghĩa là thi, kiểm tra

Không đúng

Câu 11:

[Góp ý]

Đâu là mục đích của việc đưa ra mục tiêu môn học?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Chỉ ra sự thay đổi về nhận thức, kỹ năng và hành vi mà bạn cần đạt được sau khi hoàn thành quá trình học tập

: Đối với lớp học E-Learning, thông thường mục tiêu môn học được xác định rất rõ ràng cho mọi học viên. Mục tiêu học tập được phổ biến nhằm mục đích:

• Mô tả chính xác những gì bạn phải đạt được sau khi hoàn thành lớp học

• Mô tả chi tiết kết quả mà người dạy muốn bạn phải hướng tới sau từng bài học

• Chỉ ra sự thay đổi về nhận thức, kỹ năng và hành vi mà bạn cần đạt được sau khi hoàn thành quá trình học tập.

Tham khảo: Bài 4, mục 3: Tìm hiểu thông tin của lớp học E-Learning

Không đúng

Câu 12:

[Góp ý]

Quy trình học E-Learning bao gồm 03 bước, đó là: Đăng ký lớp học, tìm hiểu thông tin lớp học, học tập. Theo bạn việc nắm vững mục tiêu môn học thuộc bước nào trong quy trình trên?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Tìm hiểu thông tin lớp học

: Để học tập tốt bạn cần tìm hiểu và nắm vững các thông tin của lớp học E-Learning. Những thông tin này bao gồm:

• Mục tiêu của môn học.

• Danh sách giảng viên, trợ giảng, cố vấn học tập và bạn cùng lớp.

• Kế hoạch học tập .

• Danh sách học liệu được cung cấp

Tham khảo: Bài 4, mục 1: Các bước trong quy trình học E-Learning

Không đúng

Câu 13:

[Góp ý]

Thông tin nào dưới đây không có trong kế hoạch học tập?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng

Sai. Đáp án đúng là: Mục tiêu của môn học

: Đối với lớp học E-Learning, kế hoạch học tập được xác định và

thông báo tới từng học viên gồm:

• Nội dung kiến thức cần tiếp thu theo từng tuần (hoặc tháng).

• Thời điểm nhận và nộp các bài tập về nhà.

• Thời điểm khai giảng môn học; phụ đạo và thi kết thúc môn học,

cần nắm vững để học tập thuận lợi nhất.

Tham khảo: Bài 4, mục 3: Tìm hiểu thông tin của lớp học E-Learning

Không đúng

Câu 14:

[Góp ý]

Kế hoạch học tập bao gồm thông tin nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Nội dung kiến thức cần tiếp thu theo từng tuần

: Đối với lớp học E-Learning, kế hoạch học tập luôn luôn được xác định rõ ràng và được thông báo tới từng học viên. Kế hoạch học tập sẽ bao gồm những thông tin sau:

• Nội dung kiến thức cần tiếp thu theo từng tuần (hoặc tháng).

• Thời điểm nhận và nộp các bài tập về nhà.

• Thời điểm khai giảng môn học; thời điểm phụ đạo và thời điểm thi kết thúc môn học.

• Thời gian giải đáp thắc mắc trực tuyến của các giảng viên theo từng tuần. Trong những thời gian này bạn sẽ nhận được giải đáp thắc mắc tức thì từ giảng viên.

Tham khảo: Bài 4, mục 3: Tìm hiểu thông tin của lớp học E-Learning

Không đúng

Câu 15:

[Góp ý]

Các bài luyện tập trắc nghiệm không tính điểm trên trang chủ của lớp học được sử dụng vào mục đích chính là gì?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Thực hành

: Lớp học E-Learning tổ chức các bài thực hành đa dạng phù hợp nhất

với nội dung kiến thức và điều kiện học tập của bạn. Các hình thức thực hiện chính sẽ là:

+ Làm các bài trắc nghiệm khách quan không tính điểm

+ Trực tiếp tại phòng thí nghiệm

+ Bằng phần mềm mô phỏng

+ Bằng trò chơi nhập vai 3D

Tham khảo: Bài 4, mục 4: Các công việc của học viên trong lớp học E-Learning

Không đúng

Câu 16:

[Góp ý]

Để học tập tốt bạn nhất thiết cần phải nắm vững những thông tin nào?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Mục tiêu của môn học và kế hoạch học tập

: Để học tập tốt bạn nhất thiết cần phải nắm vững những thông tin sau:

• Mục tiêu của môn học.

• Danh sách giảng viên, trợ giảng, cố vấn học tập và bạn cùng lớp.

• Kế hoạch học tập .

• Danh sách học liệu được cung cấp

Tham khảo: Bài 4, mục 3: Tìm hiểu thông tin của lớp học E-Learning

Không đúng

Câu 17:

[Góp ý]

Đâu là lợi thế của hình thức trao đổi không đồng bộ?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng

Sai. Đáp án đúng là: Tự do về môi trường (ví dụ: tư thế ngồi viết; thời gian viết)

: Hinh thức trao đổi không đồng bộ có các lợi thế sau:

+ Tự do về môi trường (ví dụ: tư thế

ngồi viết; thời gian viết)

+ Làm được ở nhà hay văn phòng

+ Nội dung được chọn lọc, suy nghĩ

kỹ

+ Xem lại sách vở nếu cần

+ Tự thực hiện theo ý muốn

Tham khảo: Bài 4, mục 4: Các công việc của học viên trong lớp học E-Learning

Không đúng

Câu 18:

[Góp ý]

Anh Hùng đang theo học lớp học tiếng Anh trực tuyến. Hàng ngày anh vào diễn đàn của lớp học và trao đổi kiến thức với các bạn cùng lớp. Hoạt động trên của anh Hùng nằm trong hoạt động nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Thảo luận

: Trong quá trình học tập e-learning nếu gặp các vấn đề thắc mắc, bạn có thể trao đổi và thảo luận với bạn bè cùng lớp và giảng viên thông qua diễn đàn.

Tham khảo: Bài 4, mục 4: Các công việc của học viên trong lớp học E-Learning

Không đúng

Câu 19:

[Góp ý]

Đối với lớp học E-Learning, mục tiêu học tập được phổ biến nhằm mục đích gì?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng

Sai. Đáp án đúng là: Tất cả đều đúng

: Nắm vững mục tiêu môn học sẽ giúp bạn hiểu rõ hướng phải học và phương pháp học tập môn học đó hiệu quả. Mục đích của mục tiêu môn học bao gồm:

- Mô tả chính xác những gì bạn phải đạt được sau khi hoàn thành lớp học

- Mô tả chi tiết kết quả mà người dạy muốn bạn phải hướng tới sau từng bài học

- Chỉ ra sự thay đổi về nhận thức, kỹ năng và hành vi mà bạn cần đạt được sau khi hoàn thành quá trình học tập

Tham khảo: Bài 4, mục 3: Tìm hiểu thông tin của lớp học E-Learning

Không đúng

Câu 20:

[Góp ý]

Để biết chính xác thời điểm và địa điểm thi, học viên cần nắm vững thông tin nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Kế hoạch học tập

: Đối với lớp học E-Learning, kế hoạch học tập luôn luôn được xác định rõ ràng và được thông báo tới từng học viên. Kế hoạch học tập sẽ bao gồm những thông tin sau:

• Nội dung kiến thức cần tiếp thu theo từng tuần (hoặc tháng).

• Thời điểm nhận và nộp các bài tập về nhà.

• Thời điểm khai giảng môn học; thời điểm phụ đạo và thời điểm thi kết thúc môn học.

• Thời gian giải đáp thắc mắc trực tuyến của các giảng viên theo từng tuần. Trong những thời gian này bạn sẽ nhận được giải đáp thắc mắc tức thì từ giảng viên.

Tham khảo: Bài 4, mục 3: Tìm hiểu thông tin của lớp học E-Learning

Không đúng
Tổng điểm : 0/20 = 0.00
Quay lại