Luyện tập trước thi

Học viên

Khách

Lần làm bài số

7

Bắt đầu lúc

2013-10-01 16:16:18

Hoàn thành lúc

Chưa nộp bài

Tổng điểm: =
;
Quay lại

Câu 1:

[Góp ý]

Tất cả các Web Server đều hiểu và chạy được các file nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Các file *.htm

: Tất cả các Web Server đều hiểu và chạy được các file *.htm và *.html, tuy nhiên mỗi Web Server lại phục vụ một số kiểu file chuyên biệt chẳng hạn như IIS của Microsoft dành cho *.asp, *.aspx...; Apache dành cho *.php...; Sun Java System Web Server của SUN dành cho *.jsp...

Tham khảo: Bài 1, mục 4: World Wide Web và HTML

Không đúng

Câu 2:

[Góp ý]

Sau khi đăng nhập hòm thư của TOPICA với ngôn ngữ tiếng Anh, để thay đổi ngôn ngữ sử dụng anh chị chọn cách nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Chọn Settings, chọn General, trong mục Language bạn lựa chọn ngôn ngữ mình muốn sử dụng.

: Khi sử dụng hộp thư điện tử của chương trình Topica, để thay đổi ngôn ngữ sử dụng bạn làm như  sau:

+ Chọn Settings

+ Chọm General

+ Trong mục Language bạn lựa chọn ngôn ngữ mình muốn sử dụng

Tham khảo: Bài 5 mục 2 Hướng dẫn sử dụng môi trường học tập E-Learning: Phần mềm Moodle

Không đúng

Câu 3:

[Góp ý]

Khi kết nối Internet bằng phương thức kết nối qua ADSL, thì khẳng định nào sau đây là sai?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: ADSL là công nghệ truy nhập bất đối xứng, tốc độ đường xuống nhỏ hơn tốc độ đường lên

: Kết nối Internet qua ADSL là một dịch vụ mới và đang rất phổ biến. ADSL là công nghệ truy nhập bất đối xứng, tốc độ đường xuống lớn hơn tốc độ đường lên. Đặc điểm này rất phù hợp với truy nhập Internet vì người dùng thường lấy thông tin từ Internet xuống nhiều hơn gửi thông tin lên Internet.

Tham khảo: Bài 1, mục 2: Phương thức kết nối

Không đúng

Câu 4:

[Góp ý]

Đâu là lợi thế của hình thức trao đổi đồng bộ?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Nội dung được trình diễn thời gian thực

: Hình thức trao đổi đồng bộ có các lợi thế sau:

+ Nội dung được trình diễn thời gian thực

+ Có giải đáp ngay lập tức

+ Cảm giác trực quan (ngôn ngữ cơ thể, mô tả bằng bảng phấn, hình vẽ, …)

+ Rất tốt cho những người có kỹ năng đọc hoặc viết kém

+ Được hướng dẫn thực hiện

Tham khảo: Bài 4, mục 4: Các công việc của học viên trong lớp học E-Learning

Không đúng

Câu 5:

[Góp ý]

Dịch vụ web sử dụng giao thức nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: HTTP

:Dịch vụ web sử dụng giao thức HTTP (Hyper Text Transfer Protocol): Giao thức truyền siêu văn bản. Để truy nhập đến một trang web nào đó, người dùng gõ địa chỉ trang web vào thanh địa chỉ của trình duyệt web.

Tham khảo: Bài 1, mục 6: Giới thiệu một số dịch vụ Internet thông dụng

Không đúng

Câu 6:

[Góp ý]

Khi sử dụng IE để bỏ tính năng tải ảnh, bạn phải vào mục nào trong hộp thoại Internet Option?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Advanced

: Bạn có thể lựa chọn bỏ thuộc tính tải ảnh để tăng tốc độ cho trình duyệt.

Bạn thực hiện các bước sau:

• Mở thực đơn TOOLS, chọn Internet Options. Hộp thoại Internet Options hiện ra

• Chọn thẻ Advanced.

• Kéo thanh cuộn trong cửa sổ này xuống tới mục Multimedia, bạn sẽ thấy chức năng bật/tắt hình ảnh của trình duyệt.

• Nếu bạn bỏ chọn tùy chọn này thì trình duyệt không tải ảnh trên trang web đó. Nếu chọn, trình duyệt sẽ tải và hiển thị hình ảnh.

• Đóng và khởi động lại trình duyệt.

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 1: Dịch vụ Web

Không đúng

Câu 7:

[Góp ý]

Khi sử dụng Google, nếu bạn muốn tìm kiếm các văn bản có đuôi .doc mà có chứa từ e-learning thì trong ô tìm kiếm bạn gõ vào từ khóa nào sau đây?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: e-learning filetype:doc

: Bạn sử dụng từ khóa filetype để chỉ cho Google biết dịnh dạng dữ liệu mà bạn muốn tìm.

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 2: Tìm kiếm thông tin

Không đúng

Câu 8:

[Góp ý]

Khi sử dụng Webmail có một số nhận xét như sau:

Nhận xét 1: Gần như tất cả các dịch vụ Webmail đều miễn phí.

Nhận xét 2: Khi người sử dụng có thể truy nhập Internet và có trình duyệt Web là có khả năng sử dụng hộp thư Webmail.

Hỏi  khẳng định nào dưới đây là đúng?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Nhận xét 1 và nhân xét 2 đều đúng

: Dùng Webmail có một số đặc điểm, đó là:

• Miễn phí: Gần như tất cả các dịch vụ Webmail đều miễn phí.

• Có khả năng truy cập ở bất cứ nơi nào: Khi người sử dụng có thể truy nhập Internet và có trình duyệt Web là có khả năng sử dụng hộp thư Webmail.

• Sử dụng đơn giản: Không cần phải cài đặt các thông số khi sử dụng. Chương trình email được trình bày sẵn do nhà cung cấp Webmail thiết kế, thống nhất trên mọi máy tính và mọi hệ điều hành.

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 3: Dịch vụ thư điện tử

Không đúng

Câu 9:

[Góp ý]

Quy trình học E-Learning bao gồm 03 bước, đó là: Đăng ký lớp học, tìm hiểu thông tin lớp học, học tập. Theo bạn công việc tiếp thu bài giảng thuộc bước nào trong quy trình trên?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Học tập

: Trong quá trinh học tập e-learning học viên cần thực hiện các công việc sau:

+ Tiếp thu Bài giảng

+ Thảo luận

+ Thực hành

+ Thi cử

Vậy công việc tiếp thu bài giảng thuộc bước học tập.

Tham khảo: Bài 4, mục 1: Các bước trong quy trình học E-Learning

Không đúng

Câu 10:

[Góp ý]

Trong số các dịch vụ sau, đâu là dịch vụ cơ sở được cung cấp đơn lẻ trên nền Internet?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: E-Mail

: Ngân hàng điện tử E-Banking, giáo dục điện tử E-Learning, chính phủ điện tử E-Government là những dịch vụ tổng hợp trên nền Internet, đó là sự kết hợp các dịch vụ cơ sở được cung cấp đơn lẻ như: E-Mail, Chat, Forum.

Tham khảo: Bài 3, mục 2: E-Learning như một dịch vụ được cung cấp trên nền tảng Internet

Không đúng

Câu 11:

[Góp ý]

Chọn khẳng định sai?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Công dụng chính của các công cụ Web Conferencing và Video Conferencing trong lớp học E-Learning là để truyền tải bài giảng đa phương tiện

: Trong lớp học E-Learning sự trao đổi của Giảng viên và người học, giữa người học với nhau được thực hiện bằng phương tiện truyền thông điện tử.Ví dụ trao đổi qua E-Mail, diễn đàn trên mạng, qua chat, hay công cụ hội nghị qua mạng (Web hoặc video)

Tham khảo: Bài 3, mục 4: Cấu trúc của hệ thống E-Learning

Không đúng

Câu 12:

[Góp ý]
Second Life được phát triển bởi ai?
Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
Không đúng

Câu 13:

[Góp ý]

Kế hoạch học tập sẽ bao gồm những thông tin sau:

(1) Thời điểm khai giảng môn học; thời điểm phụ đạo và thời điểm thi kết thúc môn học

(2) Nội dung kiến thức cần tiếp thu theo từng tuần (hoặc tháng).

Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Câu (1)  đúng, câu (2) đúng

: Đối với lớp học E-Learning, kế hoạch học tập luôn luôn được xác định rõ ràng và được thông báo tới từng học viên. Kế hoạch học tập sẽ bao gồm những thông tin sau:

• Nội dung kiến thức cần tiếp thu theo từng tuần (hoặc tháng).

• Thời điểm nhận và nộp các bài tập về nhà.

• Thời điểm khai giảng môn học; thời điểm phụ đạo và thời điểm thi kết thúc môn học.

• Thời gian giải đáp thắc mắc trực tuyến của các giảng viên theo từng tuần. Trong những

thời gian này bạn sẽ nhận được giải đáp thắc mắc tức thì từ giảng viên.

Tham khảo: Bài 4, mục 3: Tìm hiểu thông tin của lớp học E-Learning

Không đúng

Câu 14:

[Góp ý]

Trong hình thức học truyền thống, công cụ chính dùng để truyền tải thông tin đào tạo tới học viên là gì?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng

Sai. Đáp án đúng là: Bảng thông báo.

: Trong các lớp học truyền thống việc quản lý đào tạo thông qua phòng giáo vụ với công cụ chính là bảng thông báo. Ngày nay cùng với bảng thông báo các lớp học truyền thống cũng đang dần áp dụng các công cụ điện tử để truyền tải thông tin tới người học, ví dụ như sử dụng Website,

Tham khảo: Bài 3 mục 4 Cấu trúc của hệ thống E-Learning

Không đúng

Câu 15:

[Góp ý]

Khi tạo tài khoản Yahoo Mail, mật khẩu bạn chọn có độ dài tối đa là bao nhiêu ký tự?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: 32

: Mật khẩu mà bạn chọn phải dùng từ 6 đến 32 ký tự. Bạn không nên dùng mật khẩu là tên riêng hoặc tên truy nhập

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 3: Dịch vụ thư điện tử

Không đúng

Câu 16:

[Góp ý]

Quy trình học E-Learning bao gồm 03 bước, đó là: Đăng ký lớp học, tìm hiểu thông tin lớp học, học tập. Theo bạn việc nắm vững mục tiêu môn học thuộc bước nào trong quy trình trên?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Tìm hiểu thông tin lớp học

: Để học tập tốt bạn cần tìm hiểu và nắm vững các thông tin của lớp học E-Learning. Những thông tin này bao gồm:

• Mục tiêu của môn học.

• Danh sách giảng viên, trợ giảng, cố vấn học tập và bạn cùng lớp.

• Kế hoạch học tập .

• Danh sách học liệu được cung cấp

Tham khảo: Bài 4, mục 1: Các bước trong quy trình học E-Learning

Không đúng

Câu 17:

[Góp ý]

Các lớp học trực tuyến của TOPICA đều được xây dựng theo LIPE. Chữ L trong từ LIPE hỗ trợ hoạt động nào của học viên?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là : Tiếp thu bài giảng.

: Cấu trúc LIPE bao gồm:

+ L: Lecture có nghĩa là bài giảng

+ I: Interaction: có nghĩa là trao đổi, thảo luận

+ P: Practice: có nghĩa là thực hành

+ E: Exam: có nghĩa là thi, kiểm tra

Tham khảo: Bài 3 mục 4 Cấu trúc của hệ thống E-Learning

Không đúng

Câu 18:

[Góp ý]

Trong quá trình sử dụng diễn đàn lớp học, học viên không thể thực hiện thao tác nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng

Sai. Đáp án đúng là: Xóa chủ đề thảo luận

: Khi sử dụng diễn đàn học viên có thể: tạo mới, xem, trả lời thảo luận. Ngoài ra có một số chức năng khác như: đính kèm tệp tin, tìm kiếm, cho điểm đánh giá, sắp xếp.

Tham khảo: giáo trình: Bài 5, mục 2: Hướng dẫn sử dụng môi trường học tập E-Learning: Phần mềm Moodle

Không đúng

Câu 19:

[Góp ý]

Khi sử dụng Yahoo Messenger để đăng xuất, bạn bấm tổ hợp phím nào?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Ctrl+D

: Bạn ấn Ctrl+D nếu muốn đăng xuất khỏi Yahoo Messenger

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 5: Dịch vụ chat

Không đúng

Câu 20:

[Góp ý]

Khi sử dụng Yahoo Messenger, bạn làm thế nào để có thể mời các bạn của mình cùng tham gia Conference?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Actions --> Invite to Conference

: Để mời bạn của mình tham gia Conference bạn làm như sau:

+ Vào Actions

+ Chọn  Invite to Conference

+ Nhập địa chỉ email cần mời

+ Ấn Invite để mời.

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 5: Dịch vụ chat

Không đúng

Câu 21:

[Góp ý]

Hệ thống thư điện tử được chia làm hai phần: MUA (Mail User Agent) và MTA (Message Transfer Agent). Trong số các nhiệm vụ sau, đâu không phải là nhiệm vụ của MUA?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng

Sai. Đáp án đúng là: Đảm bảo cho các bản tin của người dùng đến được đúng hệ thống đích

: Hệ thống thư điện tử được chia làm hai phần: MUA (Mail User Agent) và MTA (Message Transfer Agent). MUA thực chất là một hệ thống làm nhiệm vụ tương tác trực tiếp với người dùng cuối, giúp họ nhận bản tin, soạn thảo bản tin, lưu các bản tin và gửi bản tin. Nhiệm vụ của MTA là định tuyến bản tin và xử lý các bản tin đến từ hệ thống của người dùng sao cho các bản tin đó đến được đúng hệ thống đích.

Tham khảo: Bài 1, mục 6: Giới thiệu một số dịch vụ Internet thông dụng

Không đúng

Câu 22:

[Góp ý]

Đối với lớp học E-Learning học viên tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập, được tự đánh giá, tự xác

định các giá trị. Trong số các đặc điểm sau, đặc điểm nào hỗ trợ trực tiếp cho tiêu chuẩn trên?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng

Sai. Đáp án đúng là: Tiến trình học được theo dõi chặt chẽ và cung cấp công cụ tự đánh giá

: Một trong các ưu điểm của e-learning là: tiến trình học được theo dõi chặt chẽ và cung cấp công cụ tự đánh giá. Các lớp học E-Learning cung cấp cho người học kế hoạch học tập chi tiết đến từng tuần. Cung cấp các công cụ điện tử để tự đánh giá (Ví dụ trắc nghiệm trực tuyến; Bài tập trực tuyến). Cho phép lưu vết các hoạt động của người học.

Tham khảo: Bài 3, mục 5: Hỗ trợ tích cực của E-Learning cho mục tiêu lấy người học làm trung tâm

Không đúng

Câu 23:

[Góp ý]

Khi sử dụng Yahoo Mail, bạn soạn một bức thư nhưng chưa muốn gửi đi thì bạn sẽ lưu bức thư đó trong thư mục nào sau đây?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Drafts

: Thư mục Inbox chứa các thư được gửi đến cho bạn.

Thư mục Sent chứa các thư mà bạn đã gửi đi

Thư mục Drafts chứa các thư nháp của bạn

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 3: Dịch vụ thư điện tử

Không đúng

Câu 24:

[Góp ý]

Môi trường học tập trong các lớp học E-Learning là rất linh hoạt và thoai mái. Trong số các đặc điểm sau, đặc điểm nào hỗ trợ trực tiếp cho tiêu chuẩn trên?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng

Sai. Đáp án đúng là: Học mọi lúc mọi nơi

: Một trong các ưu điểm của e-learning là: học mọi lúc mọi nơi. Bạn có thể học tại nhà, tại quán cafe, tại cơ quan, tại bất kỳ đâu miễn là có khả năng truy cập Internet.

Tham khảo: Bài 3, mục 5: Hỗ trợ tích cực của E-Learning cho mục tiêu lấy người học làm trung tâm

Không đúng

Câu 25:

[Góp ý]

Khi sử dụng Yahoo Messenger, để bật hộp thoại Send an Instant Message bạn ấn tổ hợp phím nào?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Ctrl + M

:

Ctrl + M: Send an Instant Message

Ctrl + J: Start Video Call

Ctrl + L: Start a Voice Call

Ctrl + T: Send an SMS Mesage

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 5: Dịch vụ chat

Không đúng

Câu 26:

[Góp ý]

Bốn công việc chính của học viên trong lớp học e-learning là gì?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Tiếp thu bài giảng, thảo luận, thực hành, thi cử

: Bốn công việc chính của học viên trong lớp học e-learning là:

•     Tiếp thu bài giảng

•     Thảo luận 

•     Thực hành

•     Thi cử

Tham khảo: Bài 4, mục 4: Các công việc của học viên trong lớp học E-Learning

Không đúng

Câu 27:

[Góp ý]

Anh Hùng đang theo học lớp học tiếng Anh trực tuyến. Hàng ngày anh vào diễn đàn của lớp học và trao đổi kiến thức với các bạn cùng lớp. Hoạt động trên của anh Hùng nằm trong hoạt động nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Thảo luận

: Trong quá trình học tập e-learning nếu gặp các vấn đề thắc mắc, bạn có thể trao đổi và thảo luận với bạn bè cùng lớp và giảng viên thông qua diễn đàn.

Tham khảo: Bài 4, mục 4: Các công việc của học viên trong lớp học E-Learning

Không đúng

Câu 28:

[Góp ý]
Second Life chính thức ra mắt vào năm nào?
Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
Không đúng

Câu 29:

[Góp ý]

Khi sử dụng Yahoo Messenger, để bật hộp thoại Start Video Call bạn ấn tổ hợp phím nào?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Ctrl + J

:

Ctrl + M: Send an Instant Message

Ctrl + J: Start Video Call

Ctrl + L: Start a Voice Call

Ctrl + T: Send an SMS Mesage

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 5: Dịch vụ chat

Không đúng

Câu 30:

[Góp ý]

Khi kết nối Internet bằng phương thức kết nối thông qua kênh thuê riêng, thì khẳng định nào sau đây là sai?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng

Sai. Đáp án đúng là: Giá thành sử dụng kết nối này rẻ và dễ lắp đặt

: Đặc điểm của phương thức này là kết nối luôn thường trực, nghĩa là bạn có thể truy nhập Internet bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, giá thành sử dụng kết nối này rất cao vì bạn phải trả tiền thuê bao theo tháng chứ không phải trả theo dung lượng sử dụng. Phương thức kết nối này

thường được những nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến sử dụng.

Tham khảo: Bài 1, mục 2: Phương thức kết nối

Không đúng

Câu 31:

[Góp ý]

Trong quá trình trao đổi và giải đáp thắc mắc, yếu tố nào sau đây KHÔNG phải là ưu điểm khi sử dụng diễn đàn?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Bạn không có được câu trả lời ngay tức khắc.

: Với dịch vụ diễn đàn bạn có thể trao đổi và thảo luận mọi lúc mọi nơi. Các vấn đề của bạn sẽ nhận được các ý kiến đóng góp của nhiều người, bạn có thể chọn lựa ý kiến mà bạn thấy là đúng nhất. Tuy nhiên thông thường khi sử dụng diễn đàn, bạn không thể có được câu trả lời ngay lập tức.

Tham khảo:  Bài 5 mục 2.9 Giải đáp thắc mắc và trao đổi nhóm

Không đúng

Câu 32:

[Góp ý]

Một tên miền đầy đủ có chiều dài không vượt quá bao nhiêu ký tự?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: 255

: Tên miền nên được đặt đơn giản và có tính chất gợi nhớ, phù hợp với mục đích và phạm vi hoạt động của tổ chức, cá nhân sỡ hữu tên miền.

Tên miền được đặt bằng các chữ

số, chữ cái (a-z, A-Z, 0-9) và ký tự “-”. Một tên miền đầy đủ có chiều dài không vượt quá 255 ký tự

Tham khảo: Bài 1, mục 3: Địa chỉ IP và tên miền

Không đúng

Câu 33:

[Góp ý]

Đâu là định nghĩa chính xác nhất về E-Learning?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: E-Learning nghĩa là việc học tập hay đào tạo được chuẩn bị, truyền tải hoặc quản lý sử dụng qua nhiều công cụ của công nghệ thông tin, truyền thông khác nhau và được thực hiện ở mức cục bộ hay toàn cục

: Có nhiều định nghĩa khác nhau về e-learning, theo MASIE Center thì: E-Learning nghĩa là việc học tập hay đào tạo được chuẩn bị, truyền tải hoặc quản lý sử dụng qua nhiều công cụ của công nghệ

Tham khảo: Bài 3, mục 1: Định nghĩa E-Learning

Không đúng

Câu 34:

[Góp ý]

Khi sử dụng Website của chương trình Topica, học viên không thể làm gì?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Thay đổi tên đăng nhập

: Sau khi đăng nhập Website học viên có thể:

+ Thay đổi thông tin cá nhân và mật khẩu

+ Tìm kiếm lớp học của bạn

+ Truy nhập vào lớp học

+ Tra cứu Danh sách Giảng viên, Trợ giảng và Bạn cùng lớp

+ Đọc tài liệu dạng HTML, PDF, DOC, SCORM

+ Nộp bài tập về nhà

+ Giải đáp thắc mắc và trao đổi nhóm

+ Làm bài trắc nghiệm trực tuyến

Tham khảo: giáo trình: Bài 5, mục 2: Hướng dẫn sử dụng môi trường học tập E-Learning: Phần mềm Moodle

Không đúng

Câu 35:

[Góp ý]

Các lớp học trực tuyến của TOPICA đều được xây dựng theo LIPE. Chữ I trong từ LIPE hỗ trợ hoạt động nào của học viên?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là : Trao đổi kiến thức

: Cấu trúc LIPE bao gồm:

+ L: Lecture có nghĩa là bài giảng

+ I: Interaction: có nghĩa là trao đổi, thảo luận

+ P: Practice: có nghĩa là thực hành

+ E: Exam: có nghĩa là thi, kiểm tra

Tham khảo: Bài 3 mục 4 Cấu trúc của hệ thống E-Learning

Không đúng

Câu 36:

[Góp ý]

Để học E-Learning bạn nhất thiết phải có:

(1) Đường truyền Internet tại nhà

(2) Đầu đĩa CD/VCD

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Câu (1) và (2)  đều sai.

: Điều kiện về trang thiết bị để học tập E-Learning là:

+ Máy vi tính tại nhà: không bắt buộc nhưng nên có

+ Đường truyền Internet tại nhà: không bắt buộc nhưng nên có

+ Khả năng truy cập Internet: bắt buộc

+ Đầu đĩa CD/VCD: không bắt buộc nhưng nên có

Không đúng

Câu 37:

[Góp ý]

Với tên miền là: topica.edu.vn thì thành phần “edu”  thường được gọi là tên miền cấp mấy?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: 2

: Với tên miền là: topica.edu.vn thì thành phần “topica”  thường được gọi là tên miền cấp 3 (Third Level Domain Name), thành phần “edu” gọi là tên miền mức 2 (Second Level Domain Name) thành phần cuối cùng ‘vn‘ là tên miền mức cao nhất (ccTLD – Country Code Top Level Domain Name).

Tham khảo: Bài 1, mục 3: Địa chỉ IP và tên miền

Không đúng

Câu 38:

[Góp ý]

Để thảo luận và giải đáp thắc mắc học viên nhất thiết cần nắm vững thông tin nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Danh sách giảng viên, trợ giảng, cố vấn học tập và bạn cùng lớp.

: Tự học luôn là thử thách lớn, bạn sẽ vượt qua thử thách này nếu tận dụng tốt sự trợ giúp và tham gia giúp đỡ những người khác. Những người mà bạn thường xuyên trao đổi sẽ là giảng viên hoặc bạn học. Bạn cần liên lạc với giảng viên thường xuyên và đặt ra các thắc mắc về nội dung học tập. Các bạn cùng lớp, nhất là bạn trong cùng nhóm học tập, là nguồn hỗ trợ tích cực của bạn.

Tham khảo: Bài 4, mục 4: Các công việc của học viên trong lớp học E-Learning

Không đúng

Câu 39:

[Góp ý]

E-Learning là viết tắt của từ nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Electronic Learning

: Giáo dục điện tử E-Learning (Electronic Learning) từ lâu

đã là một khái niệm phổ biến trên thế giới. E-Learning được biết đến như một cuộc cách mạng về học tập; Là phương thức học tập đem lại nhiều tiện ích và quyền lợi cho người học.

Tham khảo: Bài 3, mục 1: Định nghĩa E-Learning

Không đúng

Câu 40:

[Góp ý]

Đâu không phải là ưu điểm của việc nắm vững mục tiêu môn học đối với học viên?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng

Sai. Đáp án đúng là: Giúp học viên biết chính xác thời gian hoàn thành bài học

: Nắm vững mục tiêu sẽ giúp bạn hiểu rõ hướng phải học và học bằng cái nào. Khi nắm rõ được mục tiêu bạn sẽ:

• Tập trung vào những phần của nội dung bài học.

• Hưng phấn hơn vì có phương hướng rõ ràng.

• Biết được cái gì cần học trước, cái gì cần ưu tiên, thời gian cho các nội dung.

• Thông qua sự hiểu biết rõ ràng về mục tiêu của môn học, bạn sẽ cảm nhận được sự đánh giá công bằng của giảng viên.

Tham khảo: Bài 4, mục 3: Tìm hiểu thông tin của lớp học E-Learning

Không đúng
Tổng điểm : 0/40 = 0.00
Quay lại