Luyện tập trước thi

Học viên

Khách

Lần làm bài số

14

Bắt đầu lúc

2013-10-04 22:08:07

Hoàn thành lúc

Chưa nộp bài

Tổng điểm: =
;
Quay lại

Câu 1:

[Góp ý]

Khi sử dụng công cụ tìm kiếm Google, khẳng định nào dưới đây là đúng?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng

Sai. Đáp án đúng là: Có thể tìm kiếm chính xác cụm từ

: Google không hỗ trợ chức năng tìm kiếm theo cụm từ đồng nghĩa và trái nghĩa.

Bạn có thể sử dụng các phần mềm Unikey, Vietkey để tìm kiếm theo từ khóa tiếng Việt

Bạn sử dụng dấu “” để tìm kiếm chính xác.

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 2: Tìm kiếm thông tin

Không đúng

Câu 2:

[Góp ý]

Ký tự nào dưới đây không được dùng để đặt tên miền?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng

Sai. Đáp án đúng là: Ký tự @

:Tên miền nên được đặt đơn giản và có tính chất gợi nhớ, phù hợp với mục đích và phạm vi hoạt động của tổ chức, cá nhân sỡ hữu tên miền.

Tên miền được đặt bằng các chữ

số và chữ cái (a-z A-Z 0-9) và ký tự “-”.

Tham khảo: Bài 1, mục 3: Địa chỉ IP và tên miền

Không đúng

Câu 3:

[Góp ý]

Sau khi đăng nhập vào lớp học, thao tác nào sau đây KHÔNG thể thực hiện được?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Thay đổi mật khẩu đăng nhập của bạn cùng lớp

: Sau khi đăng nhập vào lớp học học viên có thể thay đổi mật khảu của chính mình nhưng không thể thay đổi mật khẩu của bạn cùng lớp

Tham khảo: Bài 5 mục 2.3 Thay đổi thông tin cá nhân

Không đúng

Câu 4:

[Góp ý]

Khi sử dụng IE để xóa các trang web trong History, bạn vào mục nào trong hộp thoại Internet Option?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: General

: Bạn có thể xóa một địa chỉ trong danh sách History bằng cách nhấp chuột phải vào địa chỉ đó trong ô History và chọn Delete.

Muốn xóa toàn bộ danh sách History, bạn thực hiện như sau:

1) Mở thực đơn TOOLS, chọn Internet Options.

Cửa sổ Internet Options xuất hiện

2) Chọn thẻ General.

3) Trong phần History, nhấp chuột vào nút Clear History.

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 1: Dịch vụ Web

Không đúng

Câu 5:

[Góp ý]

Chọn khẳng định sai?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng

Sai. Đáp án đúng là: E-Learning là việc học tập được thực hiện thông qua các lớp học tập trung

: Không có định nghĩa chính xác về thuật ngữ E-Learning. Ta có thể liệt kê ra một số cách giải thích như sau:

•  E-Learning là sử dụng các công nghệ Web và Internet trong học tập (William Horton).

•  E-Learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông ( Compare Infobase Inc).

•  E-Learning nghĩa là việc học tập hay đào tạo được chuẩn bị, truyền tải hoặc quản lý sử dụng qua nhiều công cụ của công nghệ thông tin, truyền thông khác nhau và được thực hiện ở mức cục bộ hay toàn cục ( MASIE Center).

Tham khảo: Bài 3, mục 1: Định nghĩa E-Learning

Không đúng

Câu 6:

[Góp ý]

Trong quá trình trao đổi và giải đáp thắc mắc, yếu tố nào sau đây KHÔNG phải là ưu điểm khi sử dụng diễn đàn?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Bạn không có được câu trả lời ngay tức khắc.

: Với dịch vụ diễn đàn bạn có thể trao đổi và thảo luận mọi lúc mọi nơi. Các vấn đề của bạn sẽ nhận được các ý kiến đóng góp của nhiều người, bạn có thể chọn lựa ý kiến mà bạn thấy là đúng nhất. Tuy nhiên thông thường khi sử dụng diễn đàn, bạn không thể có được câu trả lời ngay lập tức.

Tham khảo:  Bài 5 mục 2.9 Giải đáp thắc mắc và trao đổi nhóm

Không đúng

Câu 7:

[Góp ý]

Tên miền nào dưới đây là hợp lệ?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: topica.edu.vn

:Tên miền nên được đặt đơn giản và có tính chất gợi nhớ, phù hợp với mục đích và phạm vi hoạt động của tổ chức, cá nhân sỡ hữu tên miền.

Tên miền được đặt bằng các chữ

số và chữ cái (a-z A-Z 0-9) và ký tự “-”.

Tham khảo: Bài 1, mục 3: Địa chỉ IP và tên miền

Không đúng

Câu 8:

[Góp ý]

Khi sử dụng Yahoo Messenger, để bật hộp thoại Start a Voice Call bạn ấn tổ hợp phím nào?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Ctrl + L

:

Ctrl + M: Send an Instant Message

Ctrl + J: Start Video Call

Ctrl + L: Start a Voice Call

Ctrl + T: Send an SMS Mesage

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 5: Dịch vụ chat

Không đúng

Câu 9:

[Góp ý]

Phương pháp học tập tại Topica là gì?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Lấy người học làm trung tâm

: Dạy – học theo phương châm “Lấy người học làm trung tâm“ là mục tiêu phải hướng tới trong mọi loại hình đào tạo, kể cả đào tạo theo phương pháp truyền thống hay E-Learning.

Tham khảo: Bài 3, mục 5: Hỗ trợ tích cực của E-Learning cho mục tiêu lấy người học làm trung tâm

Không đúng

Câu 10:

[Góp ý]

Trong cách biểu diễn địa chỉ Ipv4 được chia thành bao nhiêu nhóm?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng

Sai. Đáp án đúng là: 4

:Trong cách biểu diễn địa chỉ Ipv4 được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm là một số thập phân và được phân tách với nhau bởi một dấu chấm.

Cấu trúc địa chỉ IP là: A.B.C.D

Tham khảo: Bài 1, mục 3: Địa chỉ IP và tên miền

Không đúng

Câu 11:

[Góp ý]

Chọn khẳng định đúng?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: E-Learning bổ sung rất tốt cho phương pháp học truyền thống.

: E-Learning bổ sung rất tốt cho phương pháp học truyền thống do nó có tính tương tác cao dựa trên multimedia, tạo điều kiện cho người học trao đổi thông tin dễ dàng hơn, cũng như đưa ra nội dung học tập phù hợp với khả năng và sở thích của từng người.

Không đúng

Câu 12:

[Góp ý]

Đâu là các dịch vụ tổng hợp được cung cấp trên Internet?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: E-Banking và E-Learning

: Các dịch vụ tổng hợp trên Internet là: E-Banking, E-Government, E-Commerce, E-Learning.

Các dịch vụ đơn lẻ trên Internet là: E-Mail, Website, Forum, Chat.

Không đúng

Câu 13:

[Góp ý]

Dịch vụ tải tệp tin được dùng để làm gì?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Để lấy dữ liệu từ trên mạng Internet xuống máy tính của bạn

: Dịch vụ tải tệp tin cho phép bạn tải các tệp tin trên Internet xuống máy tính của bạn. Dịch vụ này thường được sử dụng khi bạn muốn tải một trình điều khiển nào đó (chẳng hạn trình điều khiển card mạng) hoặc một chương trình ứng dụng miễn phí.

Tham khảo:  giáo trình Bài 2, mục 4: Dịch vụ tải tệp tin

Không đúng

Câu 14:

[Góp ý]

ADSL là công nghệ truy nhập bất đối xứng, tốc độ đường xuống lớn hơn tốc độ đường lên. Đặc điểm này rất phù hợp với truy nhập Internet. Vì sao?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: người dùng thường lấy thông tin từ Internet xuống nhiều hơn gửi thông tin lên Internet.

:Trong quá trình sử dụng Internet người dùng thường lấy thông tin từ Internet xuống nhiều hơn gửi thông tin lên Internet, do đó yêu cầu đặt ra là tốc độ đường truyền dữ liệu xuống cần lớn hơn tốc độ đường truyền dữ liệu kên.

Tham khảo: Bài 1, mục 1: Khái quát về Internet

Không đúng

Câu 15:

[Góp ý]

Mỗi số thập phân trong địa chỉ IPv4 có giá trị trong khoảng nào?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Từ 0 đến 255

:Cấu trúc địa chỉ IPv4 là: A.B.C.D

Trong đó: A, B, C, D là các số thập phân. Dó mỗi số thập phân này đều dược chuyển từ một số nhị phân 8 bit nên giá trị của chúng phải nằm trong khoảng từ 0 đến 255.

Tham khảo: Bài 1, mục 3: Địa chỉ IP và tên miền

Không đúng

Câu 16:

[Góp ý]

Bốn công việc chính của học viên trong lớp học e-learning là gì?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Tiếp thu bài giảng, thảo luận, thực hành, thi cử

: Bốn công việc chính của học viên trong lớp học e-learning là:

•     Tiếp thu bài giảng

•     Thảo luận 

•     Thực hành

•     Thi cử

Tham khảo: Bài 4, mục 4: Các công việc của học viên trong lớp học E-Learning

Không đúng

Câu 17:

[Góp ý]

Đâu là khó khăn đối với học viên E-Learning?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Học viên cần có kỹ năng sử dụng máy tính

: Để học tập tốt e-learning học viên cần có một số kỹ năng như: kỹ năng sử dụng máy tính, kỹ năng tìm kiếm trên Internet, kỹ năng gõ bàn phím, biết sử dụng các công cụ trên Internet như diễn đàn, thư điện tử...Đây thực sự là một thách thức đối với nhiều học viên.

Tham khảo: Bài 3, mục 6: Điều kiện để học E-Learning

Không đúng

Câu 18:

[Góp ý]

Học viên TOPICA tự lựa chọn loại bài giảng như Text, Audio, Video trong quá trình học tập. Đây là đặc điểm nào của lớp học E-Learning?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Học liệu hấp dẫn

: Với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, những bài giảng tích hợp text, hình ảnh minh hoạ, âm thanh tăng thêm tính hấp dẫn của bài học. Bạn giờ đây không chỉ còn nghe giảng mà còn được xem những ví dụ minh hoạ trực quan, thậm chí còn có thể tiến hành tương tác với bài học nên khả năng nắm bắt kiến thức cũng tăng lên.

Tham khảo: Bài 3 mục 3 Các đặc điểm của E-Learning

Không đúng

Câu 19:

[Góp ý]

Internet được hình thành từ dự án nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Từ một dự án nghiên cứu của Bộ quốc phòng Mỹ

:Internet được hình thành từ năm 1969, từ một dự án nghiên cứu của Bộ quốc phòng Mỹ. Lúc đó Internet chỉ liên kết 4 địa điểm: Viện Nghiên cứu Standford, Trường Đại học tổng

hợp California ở LosAngeles, UC – Santa Barbara và Trường Đại học Tổng hợp Utah. Mạng này được biết đến dưới cái tên ARPANET

Tham khảo: Bài 1, mục 1: Khái quát về Internet

Không đúng

Câu 20:

[Góp ý]

Để có thể trò chuyện trực tuyến với bạn bè trên Internet bạn sử dụng dịch vụ nào sau đây?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Dịch vụ Chat

: Để có thể trò chuyện trực tuyến với bạn bè trên Internet chúng ta sử dụng dịch vụ Chat. Để sử dụng dịch vụ này máy tính của bạn cần cài đặt phần mềm chat, ví dụ như: Yahoo Messenger

Tham khảo:  giáo trình Bài 2, mục 5: Dịch vụ Chat

Không đúng

Câu 21:

[Góp ý]

Vào năm 2006, Sloan Consortium đã đưa ra một phân loại các lớp học gồm 4 nhóm A,B,C,D. Theo bạn tỉ lệ phần trăm nội dung được truyền tải qua Internet của nhóm C là bao nhiêu?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: 30 – 79%

: Vào năm 2006, Hội đồng nghiên cứu E-Learning Hoa Kỳ (Sloan Consortium) đã đưa ra một phân loại các lớp học như sau:

+ Nhóm A: 0%

+ Nhóm B: 1 – 29%

+ Nhóm C: 30 – 79%

+ Nhóm D: 80+%

Tham khảo: Bài 3, mục 1: Định nghĩa E-Learning

Không đúng

Câu 22:

[Góp ý]

Khi sử dụng Yahoo Messenger, để bật hộp thoại Send an Instant Message bạn ấn tổ hợp phím nào?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Ctrl + M

:

Ctrl + M: Send an Instant Message

Ctrl + J: Start Video Call

Ctrl + L: Start a Voice Call

Ctrl + T: Send an SMS Mesage

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 5: Dịch vụ chat

Không đúng

Câu 23:

[Góp ý]

SCORM là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Sharable Content Object Reference Model

: SCORM là viết tắt của Sharable Content Object Reference Model. Đối với học liệu dạng SCORM tốt nhất là xem trực tuyến trên trang chủ của lớp học. Dạng học liệu này mặc định được phần mềm Moodle hỗ trợ.

Tham khảo: giáo trình: Bài 5, mục 2: Hướng dẫn sử dụng môi trường học tập E-Learning: Phần mềm Moodle

Không đúng

Câu 24:

[Góp ý]

Trong lớp học truyền thống điều nào sau đây đúng?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Học liệu chủ yếu là giáo trình

: Đối với lớp học truyền thống học liệu chủ yếu tập trung vào sách giáo trình và các tài liệu được in ấn.

Tham khảo: Bài 3 mục 4 Cấu trúc của hệ thống E-Learning

Không đúng

Câu 25:

[Góp ý]

Theo đánh giá chung của Sloan Consortium thì các lớp học có áp dụng công nghệ Internet ở mức nào thì được coi là những lớp học E-Learning?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: C và D

: Vào năm 2006, Hội đồng nghiên cứu E-Learning Hoa Kỳ (Sloan Consortium) đã đưa ra một phân loại các lớp học như sau:

+ Nhóm A: 0%

+ Nhóm B: 1 – 29%

+ Nhóm C: 30 – 79%

+ Nhóm D: 80+%

Theo đánh giá chung của Sloan Consortium thì các lớp học có áp dụng công nghệ Internet ở các mức C và D được coi là những lớp học E-Learning.

Tham khảo: Bài 3, mục 1: Định nghĩa E-Learning

Không đúng

Câu 26:

[Góp ý]

Để xem được học liệu đa phương tiện phân phát trên đĩa CD, máy tính của anh/chị cần trang bị thiết bị nào sau đây?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Ổ đĩa CD

: Để theo dõi bài giảng đa phương tiện trên đĩa CD bạn thực hiện các bước sau:

+ Cho đĩa CD vào ổ CD / DVD

+ Ấn vào nút Bài giảng đa phương tiện để bắt đầu học

Tham khảo: Bài 5 mục 1 Hướng dẫn sử dụng học liệu đa phương tiện

Không đúng

Câu 27:

[Góp ý]

Khi tìm kiếm bằng Google để tìm kiếm loại trừ bạn sử dụng dấu nào?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Dấu trừ (-)

: Bạn sử dụng dấu “-” để tìm kiếm sao cho nội dung trang kết quả có chứa cụm từ này nhưng không được chứa cụm từ kia. Chẳng hạn bạn gõ: “đào tạo” -“máy tính” để tìm những trang web có cụm từ “đào tạo” nhưng không được chứa cụm từ “máy tính”.

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 2: Tìm kiếm thông tin

Không đúng

Câu 28:

[Góp ý]

Giáo dục điện tử, trong tiếng Anh được gọi là gì?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Electronic Learning.

: Giáo dục điện tử (Electronic  Learning) từ lâu đã là một khái niệm phổ biến trên thế giới. E-Learning được biết đến như

một cuộc cách mạng về học tập, là phương thức học tập đem lại nhiều tiện ích và quyền lợi cho người học.

Tham khảo: Bài 3 mục 1 Định nghĩa E-Learning

Không đúng

Câu 29:

[Góp ý]

Học viên lớp học E-Learning của TOPICA có thể làm gì?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Học bất kỳ lúc nào.

: Sự phổ cập rộng rãi của Internet đã dần xoá đi khoảng cách về thời gian và không gian cho E-Learning. Một khoá học E-Learning được chuyển tải qua mạng tới máy tính của bạn, điều này cho phép bạn học bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.

Tham khảo: Bài 3 mục 3 Các đặc điểm của E-Learning

Không đúng

Câu 30:

[Góp ý]

Để học tập E-Learning, phần mềm nào dưới đây không thể thiếu?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Phần mềm trình duyệt.

: Để có thể học tập E-Learning, máy tính của bạn cần phải cài đặt phần mềm trình duyệt. Một số trình duyệt phổ biến hiện nay là: Internet Explorer, Google Chome, FireFox.

Tham khảo: Bài 3 mục 6 Điều kiện để học E-Learning

Không đúng

Câu 31:

[Góp ý]

Để đăng nhập vào Yahoo Messenger, bạn nhập vào các thông tin gồm UserName, Password, và sau đó ấn vào nút nào?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Sign In

: Để đăng nhập vào Yahoo Messenger, bạn nhập vào các thông tin gồm UserName, Password, và sau đó ấn vào nút Sign In

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 5: Dịch vụ Chat

Không đúng

Câu 32:

[Góp ý]

Hệ thống thư điện tử được chia làm hai phần: MUA (Mail User Agent) và MTA (Message Transfer Agent). Nhiệm vụ của MTA là gì?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng

Sai. Đáp án đúng là: Định tuyến bản tin

: Hệ thống thư điện tử được chia làm hai phần: MUA (Mail User Agent) và MTA (Message Transfer Agent). MUA thực chất là một hệ thống làm nhiệm vụ tương tác trực tiếp với người dùng cuối, giúp họ nhận bản tin, soạn thảo bản tin, lưu các bản tin và gửi bản tin. Nhiệm vụ của MTA là định tuyến bản tin và xử lý các bản tin đến từ hệ thống của người dùng sao cho các bản tin đó đến được đúng hệ thống đích.

Tham khảo: Bài 1, mục 6: Giới thiệu một số dịch vụ Internet thông dụng

Không đúng

Câu 33:

[Góp ý]

Một file HTML có phần mở rộng lầ gì?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: htm

:Một file HTML là một tệp văn bản bao gồm nhiều thẻ (tag). Những thẻ này nói cho trình duyệt biết nó phải hiển thị trang đó như thế nào. Một file HTML phải có phần mở rộng là .htm hoặc .html và có thể được tạo bởi một trình soạn thảo văn bản đơn giản.Tham khảo: Bài 1, mục 4:  World Wide Web và HTML

Không đúng

Câu 34:

[Góp ý]

Đối với lớp học E-Learning của TOPICA, khẳng định nào dưới đây là SAI?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng

Sai. Đáp án đúng là: Các bài trắc nghiệm về nhà tính điểm không quy định số lần làm bài

:  Các bài luyện tập giúp bạn ôn tập các kiến thức mà mình đã học. Bạn có thể làm bất cứ khi nào và làm bao nhiêu lần cũng được.

Các bài tập về nhà dùng để đánh giá khả năng của bạn. Bạn phải hoàn thành các bài tập này trong thời gian quy định, với số lần làm bài được quy định trước (thường thì bạn sẽ có tối đa 3 lần làm bài).

Tham khảo: Bài 5 mục 2.10 Làm bài trắc nghiệm trực tuyến

Không đúng

Câu 35:

[Góp ý]

Sau khi đăng nhập hòm thư của TOPICA với ngôn ngữ tiếng Anh, để thay đổi mật khẩu anh chị chọn cách nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Chọn Settings, chọm Accounts, chọn Google Account settings, chọn Changing your password

: Để thay đổi mật khẩu hòm thư bạn làm như sau:

+ Chọn Settings

+ Chọm Accounts

+ Chọn Google Account settings

+ Chọn Changing your password

+ Nhập vào mật khẩu cũ

+ Nhập vào mật khẩu mới

+ Nhập lại mật khẩu mới

+ Ấn nút Change Password

Tham khảo: Bài 5 mục 2 Hướng dẫn sử dụng môi trường học tập E-Learning: Phần mềm Moodle

Không đúng

Câu 36:

[Góp ý]

Các lớp học E-Learning của TOPICA được xây dựng dựa trên phần mềm nào?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Phần mềm Moodle

: Moodle là phần mềm mã nguồn mở được phát triển từ năm 1999. Tư tưởng chính của Moodle là xây dựng môi trường học tập cộng đồng có tính sư phạm cao. Các lớp học E-Learning của TOPICA được xây dựng dựa trên phần mềm này.

Tham khảo: Bài 5 trang 6 mục 2.1 Giới thiệu phần mềm Moodle

Không đúng

Câu 37:

[Góp ý]

Các lớp học trực tuyến của TOPICA đều được xây dựng theo LIPE. Chữ I trong từ LIPE hỗ trợ hoạt động nào của học viên?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là : Trao đổi kiến thức

: Cấu trúc LIPE bao gồm:

+ L: Lecture có nghĩa là bài giảng

+ I: Interaction: có nghĩa là trao đổi, thảo luận

+ P: Practice: có nghĩa là thực hành

+ E: Exam: có nghĩa là thi, kiểm tra

Tham khảo: Bài 3 mục 4 Cấu trúc của hệ thống E-Learning

Không đúng

Câu 38:

[Góp ý]

Để đánh giá kiến thức của học viên, các lớp học E-Learning của TOPICA chủ yếu dựa vào loại bài tập nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Bài tập trắc nghiệm trực tuyến

: Trong quá trình học, học viên cần làm các trắc nghiệm trực tuyến. Các bài trắc nghiệm này có thể là bài luyện tập hoặc bài kiểm tra. Đây chính là dạng bài tập chủ yếu trong lớp học e-learning.

Tham khảo: Bài 5 mục 2.10 Làm bài trắc nghiệm trực tuyến

Không đúng

Câu 39:

[Góp ý]

Diễn đàn phù hợp với loại câu hỏi nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Các câu hỏi mở, mang tính cộng đồng và không cần trả lời ngay tức khắc.

: Sau khi đọc và học với các tài liệu, học liệu được cung cấp trên website E-Learning, bạn có thể tham gia diễn đàn giải đáp thắc mắc những vấn đề liên quan đến bài học và các nội dung khác trong diễn đàn của lớp học. Các câu hỏi trong diễn đàn thường là các câu hỏi mở, mang tính cộng đồng và không cần trả lời ngay tức khắc. Đối với học viên của TOPICA nếu có câu hỏi cần trả lời gấp, học viên có thể sử dụng hệ thống H2472.

Tham khảo: Bài 5 mục 2 Hướng dẫn sử dụng môi trường học tập E-Learning: Phần mềm Moodle

Không đúng

Câu 40:

[Góp ý]

Đâu là nhược điểm của E-Learning đối với quan điểm của người học?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Phải thông thạo các kỹ năng máy tính và cần có ý thức tự giác học tập cao.

: Để có thể học tập E-Learning, bạn cần trang bị:

+ Kỹ năng sử dụng máy vi tính

+ Kỹ năng sử dụng dịch vụ trên Internet

+ Cần có ý thức tự giác học tập

Đây chính là thách thức đối với học viên lớp học E-Learning.

Không đúng
Tổng điểm : 0/40 = 0.00
Quay lại