Luyện tập trước thi

Học viên

Khách

Lần làm bài số

22

Bắt đầu lúc

2013-10-09 02:50:21

Hoàn thành lúc

Chưa nộp bài

Tổng điểm: =
;
Quay lại

Câu 1:

[Góp ý]

Trong ô tìm kiếm bạn gõ vào cụm từ: học trực tuyến.  Hỏi cụm từ trên gồm có mấy từ?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: 3

: Một từ là sự kết hợp các chữ cái hoặc các số với nhau trong đó không bao gồm các khoảng trống. Chương

trình tìm kiếm phân biệt các từ theo kí tự khoảng trống (tạo bằng phím SpaceBar) hoặc kí tự cách (tạo bằng phím Tab). Do đó cụm từ học trực tuyến sẽ gồm 3 từ là: học, trực và tuyến.

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 2: Tìm kiếm thông tin

Không đúng

Câu 2:

[Góp ý]

Chọn khẳng định đúng và đầy đủ nhất?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng

Sai. Đáp án đúng là: Các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng Internet bao gồm chính phủ điện tử; thương mại điện tử; giáo dục điện tử; ngân hàng điện tử

: Trên thế giới và tại Việt Nam, Internet đã đi rất sâu vào cuộc sống của mỗi con người. Bạn thường thấy người ta nói về các khái niệm như Chính phủ điện tử; Thương mại điện tử; Giáo dục điện tử; Ngân hàng điện tử… Đây chính là các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng Internet.

Tham khảo: Bài 3, mục 2: E-Learning như một dịch vụ được cung cấp trên nền tảng Internet

Không đúng

Câu 3:

[Góp ý]

Đối với lớp học E-Learning của chương trình Topica, có mấy kiểu bài tập trắc nghiệm trực tuyến?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: 2

: trong quá trình học, bạn cần làm các trắc nghiệm trực tuyến. Các bài trắc nghiệm này có thể là bài luyện tập trắc nghiệm không tính điểm  hoặc các bài tập về nhà có tính điểm.

Tham khảo: giáo trình: Bài 5, mục 2: Hướng dẫn sử dụng môi trường học tập E-Learning: Phần mềm Moodle

Không đúng

Câu 4:

[Góp ý]

Theo đánh giá chung của Sloan Consortium thì các lớp học có áp dụng công nghệ Internet ở mức nào thì được coi là những lớp học E-Learning?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: C và D

: Vào năm 2006, Hội đồng nghiên cứu E-Learning Hoa Kỳ (Sloan Consortium) đã đưa ra một phân loại các lớp học như sau:

+ Nhóm A: 0%

+ Nhóm B: 1 – 29%

+ Nhóm C: 30 – 79%

+ Nhóm D: 80+%

Theo đánh giá chung của Sloan Consortium thì các lớp học có áp dụng công nghệ Internet ở các mức C và D được coi là những lớp học E-Learning.

Tham khảo: Bài 3, mục 1: Định nghĩa E-Learning

Không đúng

Câu 5:

[Góp ý]

Trong mô hình khách chủ, các trang web sau khi xây dựng xong sẽ được cài đặt trên máy nào?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Được cài đặt trên máy chủ

: Dịch vụ Web hoạt động theo mô hình Khách/Chủ (Client/Server). Trong đó máy chủ web là máy tính trên Internet có chạy phần mềm Web server. Máy chủ web lưu trữ nội dung thông tin (các trang web), nhận và trả lời các yêu cầu từ máy khách web. Máy khách web là máy

tính của người dùng có chạy trình duyệt web (như Internet Explorer, Netscape Navigator, Firefox …). Máy khách web gửi yêu cầu và hiển thị thông tin trả lời từ máy chủ web.

Tham khảo: Bài 1, mục 6: Giới thiệu một số dịch vụ Internet thông dụng

Không đúng

Câu 6:

[Góp ý]

Khi sử dụng Website của chương trình Topica, học viên không thể làm gì?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Thay đổi tên đăng nhập

: Sau khi đăng nhập Website học viên có thể:

+ Thay đổi thông tin cá nhân và mật khẩu

+ Tìm kiếm lớp học của bạn

+ Truy nhập vào lớp học

+ Tra cứu Danh sách Giảng viên, Trợ giảng và Bạn cùng lớp

+ Đọc tài liệu dạng HTML, PDF, DOC, SCORM

+ Nộp bài tập về nhà

+ Giải đáp thắc mắc và trao đổi nhóm

+ Làm bài trắc nghiệm trực tuyến

Tham khảo: giáo trình: Bài 5, mục 2: Hướng dẫn sử dụng môi trường học tập E-Learning: Phần mềm Moodle

Không đúng

Câu 7:

[Góp ý]

Khi sử dụng Internet Explorer, nút  có chức năng gì?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Mở một cửa sổ phía bên trái trình duyệt chứa danh sách tiêu đề các trang web mà bạn yêu thích

:  Nút trang yêu thích (Favorites): Nút Favorites cũng cho phép bạn mở một cửa sổ phía bên trái trình duyệt chứa danh sách tiêu đề các trang web mà bạn yêu thích.

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 1: Dịch vụ Web

Không đúng

Câu 8:

[Góp ý]

Hình thức thi kết thúc môn học phổ biến nhất tại TOPICA là?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng

Sai. Đáp án đúng là: Thi tập trung, làm bài trắc nghiệm trên giấy        

: Có thể áp dụng nhiều hình thức thi kết thúc môn học trong môi trường E-Learning. Ví dụ:

• Thi tập trung trên giấy: Để đảm bảo chất lượng của lớp học, việc tổ chức thi tập trung trên giấy là phương pháp phổ biến nhất cho các

lớp học E-Learning.

• Thi trắc nghiệm trên máy: Các bài thi trắc nghiệm khách quan được thực hiện hoàn toàn trên máy tính. Ngay sau nộp bài, máy tính sẽ thông báo kết quả thi.

• Thi thực hành trên máy tính hoặc công cụ khác: Đối với những môn yêu cầu có sự thao tác cụ thể.   

Đối với các môn học tại TOPICA, hình thức thi kết thúc môn học phổ biến nhất là: thi tập trung, làm bài trắc nghiệm trên giấy      

Tham khảo: Bài 3, mục 4.2 Những phương tiện được sử dụng trong lớp học E-Learning

Không đúng

Câu 9:

[Góp ý]

Tỉ lệ phần trăm nội dung được truyền tải qua Internet của các lớp học  thuộc nhóm D là bao nhiêu?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng

Sai. Đáp án đúng là: Trên 80%.

: Vào năm 2006, Hội đồng nghiên cứu E-Learning Hoa Kỳ (Sloan Consortium) đã đưa ra một phân loại các lớp học như sau:

+ Nhóm A: 0%

+ Nhóm B: 1 – 29%

+ Nhóm C: 30 – 79%

+ Nhóm D: 80+%

Không đúng

Câu 10:

[Góp ý]

Trong lớp học E-Learning điều nào sau đây đúng?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng

Sai. Đáp án đúng là: Phân phối nội dung đào tạo được thực hiện bằng các phương tiện điện tử.

: Các nội dung đào tạo được phân phối tới học viên thông qua các phương tiện điện tử; ví dụ như: tài liệu được gửi tới học viên qua Email, bài tập dưới dạng file DOC cho phép học viên tải xuống, học viên học tập trên trang Web của lớp học, hoặc sử dụng đĩa CD chứa bài giảng đa phương tiện.

Tham khảo: Bài 3 mục 4 Cấu trúc của hệ thống E-Learning

Không đúng

Câu 11:

[Góp ý]

Chọn khẳng định đúng nhất?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng

Sai. Đáp án đúng là: Sau khi đăng nhập Email của TOPICA, học viên có thể đọc thư, trả lời thư; chuyển tiếp thư; và xóa thư do người khác gửi tới.

: Khi sử dụng Email của TOPICA, học viên có thể thực hiện các thao tác sau:

·    Soạn thư

·    Gửi thư

·    Đọc thư

·    Chuyển tiếp thư

·    Xóa thư

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 3: Dịch vụ thư điện tử

Không đúng

Câu 12:

[Góp ý]

Chị Hương muốn đồng gửi bức thư điện tử tới anh Hùng và anh Hà, tuy nhiên chị Hương không muốn anh Hà biết mình đã gửi bức thư này cho anh Hùng. Khi đó chị Hương phải nhập địa chỉ email của anh Hùng vào ô nào?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Bcc

:

Cc: viết tắt của cụm từ "carbon copy" ("bản sao").  Bất cứ người nào được nhập vào mục Cc: của email sẽ nhận một bản sao email đó khi bạn gửi đi. Mọi người nhận email khác có thể nhìn thấy người nhận mà bạn đã chọn làm người nhận "Cc: đã nhận một bản sao email đó

Bcc: viết tắt của cụm từ "blind carbon copy" ("bản sao ẩn"). Mục này tương tự như chức năng Cc:, ngoại trừ những người nhận Bcc: không được mọi người nhận email khác nhìn thấy (kể cả những người nhận Bcc: khác).

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 3: Dịch vụ thư điện tử

Không đúng

Câu 13:

[Góp ý]

Khi sử dụng Yahoo Messenger, để bật hộp thoại Send an Instant Message bạn ấn tổ hợp phím nào?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Ctrl + M

:

Ctrl + M: Send an Instant Message

Ctrl + J: Start Video Call

Ctrl + L: Start a Voice Call

Ctrl + T: Send an SMS Mesage

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 5: Dịch vụ chat

Không đúng

Câu 14:

[Góp ý]

Khi sử dụng Yahoo Messenger, để thêm mới bạn, bạn bấm tổ hợp phím nào?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Ctrl+Shift+A

: Để thêm bạn, bạn mở thực đơn Danh bạ rồi chọn Thêm bạn. Hoặc bạn có thể bấm tổ hợp phím Ctrl+Shift+A.

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 5: Dịch vụ chat

Không đúng

Câu 15:

[Góp ý]

Để xem các trang tài liệu siêu văn bản (trang web) trên Internet, bạn sử dụng dịch vụ nào sau đây?

                             

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Dịch vụ Web

: Web là một trong những dịch vụ Internet được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Nó cho phép bạn xem các trang tài liệu siêu văn bản (trang web) trên Internet. Để xem trang web, máy tính của bạn cần có một chương trình có tên trình duyệt web Web Browser).

Tham khảo: giáo trình Bài 2, mục 1: Dịch vụ Web

Không đúng

Câu 16:

[Góp ý]

Để xem các tài liệu dạng DOC trên Website của lớp học, máy tính của bạn cần cài đặt phần mềm nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Microsoft Word

: Để đọc các tài liệu dạng DOC thì máy tính của anh chị cần cần đặt phần mềm soạn thảo văn bản Word. Đây là phần mềm nằm trong bộ Office của Microsoft. thế để cài đặt Word cách đơn giản là mua 01 đĩa Office và tiến hành cài đặt

Tham khảo: Bài 5 mục 2 Hướng dẫn sử dụng môi trường học tập E-Learning: Phần mềm Moodle

Không đúng

Câu 17:

[Góp ý]

Học viên dễ dàng theo dõi kết quả học tập của mình thông qua các bài tập trực tuyến. Đây là đặc điểm nào của lớp học E-Learning?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Cung cấp công cụ tự đánh giá.

: Một trong những ưu điểm của lớp học E-Learning là: tiến trình học được theo dõi chặt chẽ và cung cấp công cụ tự đánh giá. Các lớp học E-Learning cung cấp cho người học kế hoạch học tập chi tiết đến từng tuần. Cung cấp các công cụ điện tử để tự đánh giá (ví dụ trắc nghiệm trực tuyến; bài tập trực tuyến) cho phép lưu vết các hoạt động của người học.

Tham khảo: Bài 3 mục 3 Các đặc điểm của E-Learning

Không đúng

Câu 18:

[Góp ý]

Khi tìm kiếm bằng Google để tìm kiếm chính xác bạn sử dụng dấu nào?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Dấu nháy kép (“”)

: Để máy tìm kiếm biết bạn muốn tìm chính xác cụm từ, thì bạn cần đặt cụm từ đó vào trong dấu “”. Ví dụ để tìm kiếm chính xác cụm từ đào tạo máy tính thì trong ô tìm kiếm bạn gõ vào: “đào tạo máy tính” rồi ấn nút rồi nhấn nút “Search” hoặc nút “Tìm” tùy theo website bạn sử dụng.

Tham khảo: giáo trình Bài 2, mục 2: Tìm kiếm thông tin

Không đúng

Câu 19:

[Góp ý]

Các lớp học trực tuyến của Topica đều được xây dựng theo LIPE. Chữ L trong từ LIPE là viết tắt của từ nào?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là : Lecture.

: Cấu trúc LIPE bao gồm:

+ L: Lecture có nghĩa là bài giảng

+ I: Interaction: có nghĩa là trao đổi, thảo luận

+ P: Practice: có nghĩa là thực hành

+ E: Exam: có nghĩa là thi, kiểm tra

Không đúng

Câu 20:

[Góp ý]

Giả sử máy tính của bạn đang đặt địa chỉ trang nhà là: www.google.com. Từ một trang web khác, cách nhanh nhất để bạn đi đến trang tìm kiếm của Google là bấm vào nút nào đưới đây?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Home

: Trang nhà (Home Page) là trang web bạn thiết lập để khi bạn mở trình duyệt web, trang này tự động được mở. Để đi đến trang nhà bạn bấm nút Home trên thanh công cụ của trình duyệt.

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 1: Dịch vụ Web

Không đúng

Câu 21:

[Góp ý]

Có mấy hoạt động chính đối với học viên trong lớp học E-Learning?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng

Sai. Đáp án đúng là: 4

: Có 4 hoạt động chính trong lớp học e-learning, đó là:

• Tiếp thu bài giảng

• Phụ đạo và trao đổi kiến thúc

• Luyện tập

• Kiểm tra và thi kết thúc môn học

Tham khảo: Bài 3, mục 4: Cấu trúc của hệ thống E-Learning

Không đúng

Câu 22:

[Góp ý]

Các lớp học trực tuyến của TOPICA đều được xây dựng theo LIPE. Chữ L trong từ LIPE hỗ trợ hoạt động nào của học viên?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là : Tiếp thu bài giảng.

: Cấu trúc LIPE bao gồm:

+ L: Lecture có nghĩa là bài giảng

+ I: Interaction: có nghĩa là trao đổi, thảo luận

+ P: Practice: có nghĩa là thực hành

+ E: Exam: có nghĩa là thi, kiểm tra

Tham khảo: Bài 3 mục 4 Cấu trúc của hệ thống E-Learning

Không đúng

Câu 23:

[Góp ý]

Khi sử dụng Yahoo Mail,  tên đăng nhập nào dưới đây hợp lệ?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: thang251_tran.bk@yahoo.com

:

+ thang251_tran.bk@yahoo.com: hợp lệ

+ 251thang_tran.bk@yahoo.com: sai vì tên đăng nhập phải bắt đầu bằng chữ cái

+ thang251.tran.bk@yahoo.com: trong tên đăng nhập chỉ có 1 dấu chấm

+ thang#tran#bk@yahoo.com: tên đăng nhập không được chứa ký tự #

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 3: Dịch vụ thư điện tử

Không đúng

Câu 24:

[Góp ý]

Tất cả các Web Server đều hiểu và chạy được các file nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Các file *.htm

: Tất cả các Web Server đều hiểu và chạy được các file *.htm và *.html, tuy nhiên mỗi Web Server lại phục vụ một số kiểu file chuyên biệt chẳng hạn như IIS của Microsoft dành cho *.asp, *.aspx...; Apache dành cho *.php...; Sun Java System Web Server của SUN dành cho *.jsp...

Tham khảo: Bài 1, mục 4: World Wide Web và HTML

Không đúng

Câu 25:

[Góp ý]

Khi tìm kiếm bằng Google để tìm kiếm loại trừ bạn sử dụng dấu nào?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Dấu trừ (-)

: Bạn sử dụng dấu “-” để tìm kiếm sao cho nội dung trang kết quả có chứa cụm từ này nhưng không được chứa cụm từ kia. Chẳng hạn bạn gõ: “đào tạo” -“máy tính” để tìm những trang web có cụm từ “đào tạo” nhưng không được chứa cụm từ “máy tính”.

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 2: Tìm kiếm thông tin

Không đúng

Câu 26:

[Góp ý]

Đâu là đặc điểm nổi bật về không gian và thời gian của lớp học E-Learning so với lớp học truyền thống?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Học tập mọi lúc mọi nơi

: sự phổ cập rộng rãi của Internet đã dần xoá đi khoảng cách về thời gian và không gian cho E-Learning. Một khoá học E-Learning được chuyển tải qua mạng tới máy tính của Bạn. Điều này cho phép Bạn học bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.

Tham khảo: Bài 3, mục 3: Các đặc điểm của E-Learning

Không đúng

Câu 27:

[Góp ý]

Giao thức nào dưới đây được sử dụng để truyền tải thư điện tử?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: SMTP

: SMTP (tiếng Anh: Simple Mail Transfer Protocol - giao thức truyền tải thư tín đơn giản) là một chuẩn truyền tải thư điện tử qua mạng Internet

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 3: Dịch vụ thư điện tử

Không đúng

Câu 28:

[Góp ý]

Để học tập tốt trong môi trường E-Learning thông tin nào nhất thiết phải nắm vững?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Kế hoạch học tập

: Để học tập tốt bạn nhất thiết cần phải nắm vững những thông tin sau:

• Mục tiêu của môn học

• Danh sách giảng viên, trợ giảng, cố vấn học tập và bạn cùng lớp.

• Kế hoạch học tập

• Danh sách học liệu được cung cấp.

Tham khảo: Bài 4, mục 3: Tìm hiểu thông tin của lớp học E-Learning

Không đúng

Câu 29:

[Góp ý]

Vào năm 2006, Sloan Consortium đã đưa ra một phân loại các lớp học gồm 4 nhóm A,B,C,D. Theo bạn tỉ lệ phần trăm nội dung được truyền tải qua Internet của nhóm C là bao nhiêu?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: 30 – 79%

: Vào năm 2006, Hội đồng nghiên cứu E-Learning Hoa Kỳ (Sloan Consortium) đã đưa ra một phân loại các lớp học như sau:

+ Nhóm A: 0%

+ Nhóm B: 1 – 29%

+ Nhóm C: 30 – 79%

+ Nhóm D: 80+%

Tham khảo: Bài 3, mục 1: Định nghĩa E-Learning

Không đúng

Câu 30:

[Góp ý]

Các lớp học E-Learning được xây dựng dựa trên phương tiện hoặc công nghệ nào?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là “Dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông“

: Tuy có nhiều định nghĩa khác nhau, nhưng nói chung các định nghĩa E-Learning đều chỉ ra rằng E-Learning được xây dựng dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông. Cụ thể hơn là công nghệ mạng, kỹ thuật đồ họa, kỹ thuật mô phỏng, công nghệ tính toán…

Tham khảo: Bài 3 mục 1.1 Một số định nghĩa về E-Learning

Không đúng

Câu 31:

[Góp ý]

Anh Hùng đang theo học lớp học tiếng Anh trực tuyến. Hàng ngày anh vào diễn đàn của lớp học và trao đổi kiến thức với các bạn cùng lớp. Hoạt động trên của anh Hùng nằm trong hoạt động nào dưới đây?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Thảo luận

: Trong quá trình học tập e-learning nếu gặp các vấn đề thắc mắc, bạn có thể trao đổi và thảo luận với bạn bè cùng lớp và giảng viên thông qua diễn đàn.

Tham khảo: Bài 4, mục 4: Các công việc của học viên trong lớp học E-Learning

Không đúng

Câu 32:

[Góp ý]

Chọn khẳng định đúng?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Khi sử dụng Google, trang tìm kiếm này sẽ tự động tìm kiếm trong danh sách các website chúng lưu trữ

: Nhiều người nghĩ rằng, khi sử dụng một công cụ tìm kiếm, chẳng hạn google, trang tìm kiếm này sẽ tự động tìm tất cả các trang web và hiển thị những thông tin mà bạn đang cần tìm. Tuy nhiên, điều này là không đúng. Máy tìm kiếm chỉ tìm kiếm trong danh sách các

website chúng lưu trữ. Những website này có thể do máy tìm kiếm đã tìm được trước đó hoặc do các website đăng ký với máy tìm kiếm.

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 2: Tìm kiếm thông tin

Không đúng

Câu 33:

[Góp ý]

Đâu là thách thức đối với hình thức trao đổi không đồng bộ?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Không có những mô tả trực quan

: Các thách thức của hình thức trao đổi không đồng bộ là:

+ Không được trả lời ngay

+ Không có những mô tả trực quan

+ Dễ mệt mỏi khi cần được sự trợ

giúp ngay

+ Đòi hỏi tính tự giác

Tham khảo: Bài 4, mục 4: Các công việc của học viên trong lớp học E-Learning

Không đúng

Câu 34:

[Góp ý]

Khi sử dụng Webmail có một số nhận xét như sau:

Nhận xét 1: Gần như tất cả các dịch vụ Webmail đều miễn phí.

Nhận xét 2: Khi người sử dụng có thể truy nhập Internet và có trình duyệt Web là có khả năng sử dụng hộp thư Webmail.

Hỏi  khẳng định nào dưới đây là đúng?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Nhận xét 1 và nhân xét 2 đều đúng

: Dùng Webmail có một số đặc điểm, đó là:

• Miễn phí: Gần như tất cả các dịch vụ Webmail đều miễn phí.

• Có khả năng truy cập ở bất cứ nơi nào: Khi người sử dụng có thể truy nhập Internet và có trình duyệt Web là có khả năng sử dụng hộp thư Webmail.

• Sử dụng đơn giản: Không cần phải cài đặt các thông số khi sử dụng. Chương trình email được trình bày sẵn do nhà cung cấp Webmail thiết kế, thống nhất trên mọi máy tính và mọi hệ điều hành.

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 3: Dịch vụ thư điện tử

Không đúng

Câu 35:

[Góp ý]

Trong số các phần mềm sau, phần mềm nào không hỗ trợ chức năng chat?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Đúng

Sai. Đáp án đúng là: IDM

: Các phần mềm chat phổ biến hiện nay là: Yahoo Messenger, Windows Live Messenger và skype.

IDM: Internet Download Manager là phần mềm dùng để tải tệp tin.

Tham khảo: giáo trình: Bài 2, mục 5: Dịch vụ chat

Không đúng

Câu 36:

[Góp ý]

Dấu nào được sử dụng làm dấu phân cách trong tên miền?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Dấu chấm (.)

:Để quản lý các máy đặt tại những vị trí vật lý khác nhau trên hệ thống mạng nhưng thuộc cùng một tổ chức, cùng lĩnh vực hoạt động… người ta nhóm các máy này vào một tên miền (Domain). Trong miền này nếu có những tổ chức nhỏ hơn, lĩnh vực hoạt động hẹp hơn… thì được chia thành các miền con (Sub Domain). Tên miền dùng dấu chấm (.) làm dấu phân cách. Ví dụ www.home.vnn.vn là tên miền máy chủ web của VNNIC.

Tham khảo: Bài 1, mục 3: Địa chỉ IP và tên miền

Không đúng

Câu 37:

[Góp ý]

Chọn khẳng định đúng?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: E-Learning bổ sung rất tốt cho phương pháp học truyền thống.

: E-Learning bổ sung rất tốt cho phương pháp học truyền thống do nó có tính tương tác cao dựa trên multimedia, tạo điều kiện cho người học trao đổi thông tin dễ dàng hơn, cũng như đưa ra nội dung học tập phù hợp với khả năng và sở thích của từng người.

Không đúng

Câu 38:

[Góp ý]

Đặc điểm nổi bật của E-Learning so với phương thức đào tạo truyền thống là gì?

Chọn một câu trả lời
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Học mọi lúc mọi nơi

: Đối với lớp học E-Learning, học viên có thể học tại nhà; tại cơ quan; tại quán cafe; nghĩa là có thể học tại bất kỳ nơi đâu, bất kỳ thời gian nào miễn là có khả năng truy cập Internet.

Tham khảo: Bài 3, mục 3: Các đặc điểm của E-Learning

Không đúng

Câu 39:

[Góp ý]

Tỉ lệ phần trăm nội dung được truyền tải qua Internet của các lớp học  thuộc nhóm B là bao nhiêu?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: 1 – 29%.

: Vào năm 2006, Hội đồng nghiên cứu E-Learning Hoa Kỳ (Sloan Consortium) đã đưa ra một phân loại các lớp học như sau:

+ Nhóm A: 0%

+ Nhóm B: 1 – 29%

+ Nhóm C: 30 – 79%

+ Nhóm D: 80+%

Không đúng

Câu 40:

[Góp ý]

Công cụ nào dưới đây không phải là công cụ chính phục vụ hinh thức trao đổi đồng bộ?

Chọn một câu trả lời
 • Không đúng
 • Đúng
 • Không đúng
 • Không đúng

Sai. Đáp án đúng là: Email

: Trao đổi đồng bộ (thời gian thực): Bạn trao đổi với bạn học và giảng viên trực tiếp qua mạng. Các buổi gặp qua mạng sẽ được tiến hành sử dụng các công cụ như Text Chat

(cho mạng chậm), Voice Chat (mạng tốc độ trung bình) và sử dụng Web Cam nếu bạn có đường truyền tốt. Lợi thế cơ bản của phương pháp này là bạn có thể trao đổi trực tiếp.

Tham khảo: Bài 4, mục 4: Các công việc của học viên trong lớp học E-Learning

Không đúng
Tổng điểm : 0/40 = 0.00
Quay lại